சிறிய புத்து, பெரிய பாம்பு – Part 1

Posted on

வணக்கம். நான் சிவ. என் வாழ்வில் நடந்த கதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நான் செக்ஸில் ஆர்வம் அதிகம். என் மாமியார் வீட்டில் நடந்த கதை. என் மாமியார் வீட்டில் என் மனைவின் தங்கை மாமியாருடன் தங்கியுள்ளார். அவளது கணவன் வேலை விசாயமாக வெளி ஊளர் சென்றுள்ளன். அவள் சிறு வயது என்பதால் காம அவளை வாட்டி எடுத்தது. முதலில் அவளை பற்றி சொல்லுகிறேன்.

அவள் கொஞ்சம் குள்ளம். சூத்து நல்ல குட்டிபானை பேல இருக்கும், அவள் சைஸ் 32, 34, 34. போன்றது. என் மாமியாாாார் வீட்டில் ஓருவன் வாடகைக்கு இருந்தான், அவன் பெயர் விக்கி. அவனும் குள்ளமாக இருப்பான் அவன் கருப்பாக இருப்பான். அவன் வயது 28. அவன் வேலைக்கு செல்லுவதில்லை வீட்டில் தாாான் இருப்பான், அவன் கூட அவன் தங்கை இருந்தால் இவர்களுக்கு அப்பாா, அம்மா இரண்டுமே சொந்த ஊரில் உள்ளானர், இவர்கள் மட்டும் என் மாமியாாார் வீட்டில் வாடகைக்கு உள்ளனார்.

இப்போது கதைக்கு வருவோம், என் மாமியார் சொந்த ஊருக்கு செல்லும் போது. அந்த விக்கியும், அவன் தங்கையும் ரும்மில் துங்கி கொண்டுள்ளனார் நினைத்து என் மச்சினி கதவு தட்டிள்ளார் கதவு திறக்கல வெகு நேரம் கதவு திறக்கல பின்பு ஒரு விதமான முனுகல் சத்தம் மட்டும் உள்ளது. இப்போது என் மச்சினி கதை சொன்னால் எப்படி இருக்கும்”நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

நான் கதவை தட்டினே . வெகு நேரம் திறக்கபடவில்லை. விக்கி அண்ணாாா என்று அழைத்து பார்த்தேன் திறக்கல, பின்பு சிறிது முனகல் சத்தம் மட்டும் கேட்டது இந்த குரல் விக்கி தங்கை ரம்யா குரல் போன்று இருந்தது, பின்பு நான் வீட்டிற்கு சென்று வீட்டேன், வீட்டில் எதிர் வீடு என் அம்மா வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கிறார், என் வீட்டின் சமையல் அறையிலிருந்து பார்த்தல் அவர் வீட்டின் படுக்கயறை தெரியும், நான் டீ போடாலம் என்று என் சமையல் அறைக்கு சென்று டீ போட போகும்போது நான் அதனை கவனித்தேன். விக்கி அண்ணன் அவரின் தங்கையின் கூதியில் நாக்கு போட்டு இருந்தார். எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது.

இருந்தலும் அதனை கவனிதேன். விக்கி அண்ணன் தங்கையின் கூதியில் நாக்கு சூழன்றது, ரம்யவின் இரண்டு முலைகளையும் அவரின் கை பெசைந்து கொண்டே நாக்கு போட்டு இருந்தார் என் அறியமேலே என் கூதி மேல் கை வைத்துவிட்டேன், பின்பு பாார்ததால் அவர் சுன்னி எடுத்து ரம்யவின் வாய்யில் வைத்தரா் அது என் கணவனை விட பெரிது இது போன்று என் கணவன்”எனக்கு போட்டது இல்லை அவர்களை கவணித்தேன். .

உன் கூதி சூப்பர் டி என்று” அவரும், ரம்ய அண்ணாா சுன்னியும் சூப்பர் என்றும் சொல்லி கோண்டே அவர்கள் வேலையை செய்தனர் பின்பு அவர்”சுன்னியை எடுத்து ரம்ய கூதியில் வைத்து தள்ளினர் அவள் “சிவ சிவ” ஏன்று சொல்லி கொண்ட ஸ்ஸஸஸஸஸஸ ஆ ஆ ஆ நல்ல குத்து ட குத்து ட குத்தூட ஆ ஆ ஆ என்று எனக்கு தீடிர் என ஏன்”சிவ”சிவ சொல்கிறர்? பார்த்தால் அது ஏன் மாமா பெயர் அவர் என், அக்கவின் கணவர்.

பிறகு விக்கி அண்ணாாா கவனித்தேன்” அவர் நல்ல குத்தூ குத்து என குத்திக்கொண்டே மலர் மலர் என் பெயரை சொல்லி உன்னை ஒக்குரேன்” டி, ஒத்து உனக்கு புள்ள தரன் டி என்று சொல்லிக்கொண்டே ரம்ய வை ஒத்தார், எனக்கு திருமண நடந்து 6வருடம் அகுது குழந்தை இல்லை. நான் அவரகளை கவனித்தேன். நல்ல உச்சத்தூக்கு போய் கொண்டு இருந்தனரா் எனக்கு கூதியில் அரிப்பு எடுக்க நான் என் கை வைத்து விரல்”போட்டேன் பின்பு அவர்”ரம்யவின் கண்கள் செருக. ஆஆஆஆ ஆஸ்ஸ்ஸௌ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஆஆ என்றூ உச்சிக்கு சென்றனர்.

ரம்யவின் கூதியில் அவரின் விந்து பயச்சினர். பின்பு ரம்ய அவரின் அண்ணாாாவிடம் நீ எனக்கு விந்து பயச்சினால் வேஸ்ட்டு மலர் கூதியில் பயச்சி அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கு என்று சொன்னால். நான்”நினைத்தேன்”ஒரு மூறை விக்கி கூட படுப்போம் ஏன்று நினைத்த”விடனே எனக்கு உச்சம்”வந்தது. நான் பாரத்துககொண்டே”இருக்கும்”அவர் தங்கை ரம்ய என்னை பார்த்து வி்ட்டால், அதனை அவன்”அண்ணநிடம் சொல்ல”வில்லை . பிறகு இரண்டு நாள்கள் அவர்களை பார்க்கவில்லை. அப்போது 2மணி இருக்கும் ரம்யவிடமிருந்து கால் வந்தது என்ன என்று” நான்.

ரம்ய: அலோ மலர்!!!
மலர்: சொல்லு ரம்யாாா;
ரம்ய : நானும் என் அண்ணனும் செய்யும் போது பர்த்திய?
நான்: இல்லை!
ரம்ய: பொய் சொல்லத.
நான்: ஆமாம் பர்த்தேன்.

நி ஏன் என் மாமா பெயரை சொல்லுரே !, அப்புறம் அவர் என்”பெயரை சொல்லுரறு. இன்ன”டி”இது
ரம்ய : நான் உன் மாமா பற்றி அப்புறம் சொல்லுறேன் முதலில்”என்”அண்ணன் உன்”மேல்” அதிமுமாக பிரியம் வைத்துள்ளார்.
நான்: அதுதான் தெரியிதே!

ரம்ய : பிரியம்”மட்டுமில்ல டி உன ஒக்கனும் ஆசைபடுரறு.
நான்: அண்ணன் தங்கை மெட்டரு பண்ணுவது தவறு இதல நி எனிடம் உன் அண்ண காக சிபரிச!
ரம்ய: என்”என்னை ஒக்க? கரணம் உன்”மாமா தான்.
நான்: இன்ன டி”சொல்லுர?

ரம்ய: உன் மாமா என்னை பல முறை ஒத்துட்டார்.
நான்: பொய் சொல்லத.

ரம்ய : உன் மாமா என்னை ஒத்த கதை அப்புறம் சொல்லுறேன்.
நான்: திருட்டு பெண்ணு டி நீ.
என் மாமா, உன் அண்ணன் பிறகு, . கூடுத்து வைச்சவ.
ரம்ய: நி கூட தான்.

நான்: நான்”என் கணவர் மட்டூம் தான் அதுவும் 2மாதத்து ஒருமுறை. அவர் சுன்னி உள்ள விட்ட உடனே கஞ்சி வந்துறும்.

ரம்ய: உன் கணவர் சுன்னி பெரித டி?
நான்: உன் அண்ணாாாவிட சிறியது.
ஏய்ய”என்”மாமா பெரித டி.

ரம்ய : என்”அண்ணனை விட பெரிது நிளம் 7 இனச், பருமன் டி. அவர் சுன்னியை பார்த்து தாாான் நான் மயங்கினே.

நான் சிவ முந்தைய பகுதியில் ரம்யவும் என் மச்சினியும் தொலைபேசி உரையாடல். அதன் தொடர்ச்சி.
ரம்ய: உன் மாமாவின் சுன்னியை பார்த்துதான் நான் மயங்கினேன்.
நான்(மலர்): ஏய்! எப்படி என் மாமா உன் ஒத்தாரு சொல்லு டி.
ரம்ய: முடியாது.

நான்: சொல்லு டி பீலிஸ் பீலிஸ்.
ரம்ய : ஓகே ஒகே சொல்லுரேன்.

ரம்ய. நான் மலரிடம் அவளின் மாமா என்னை மடக்கி எப்படி ஒத்தருனு சொல்லுரேன்.

ஒரு நாள் ஆதாதவது 9 மாதங்களுக்கு, முன் மலரின் மாமா சிவ எங்களின் வீட்டு ஒனர் ஆதாதவது மலரின் அம்மா சிவவின் மாமியாார் அவர்களை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்தர். மலரின் அம்மா அவசரமாக சொந்த ஊருக்கு செல்ல தயாரக இருந்தர். அப்போது சிவ காலை 11மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்தர், சிவ மாமியர் அவரை வரவேற்று நான் அவசரமாக மதுரைக்கு செல்ல இருப்பதால் நீங்கள் ஒய்வு எடுத்துவிட்டு மாலை செல்லுங்கள் என்று சொன்னர். உடனே என்னை (ரம்ய) அழைத்து மதியம் உணவு செய்து தருமாறு சொன்னங்க அதற்கு சிவ மலர் இல்லைய என்று கேட்டார்.

மலர் மருத்துவமனை சென்று இருப்பதால் மாலை தான் வருவாள் என்று சொன்னர், பிறகு நான் சிவ விடம் அண்ணா நீங்கள் ஒய்வு எடுங்கள் சமைத்துவிட்டு அழைக்கிறேன்., என்று சொன்னேன் அதற்கு அவர் வேலைக்கு போகவில்லைய? என்று கேட்க நான் வரவிடுமுறை எடுத்துள்ளேன். சொன்னேன். அவர் ஒய்வு எடுக்க சென்றுவிட்டர், நான் என் வீட்டிற்கு சமைக்க சென்றுவிட்டேன், அவர் மாமியர் ஊருக்கு சென்றுவிட்டர்கள்.

பிறகு நான் சமைத்து கொண்டு இருக்கும்போது மதியம் 12மணி இருக்கும் நான் அவரிடம் என்ன குழம்பு வேண்டும் என்று கேட்க அவரின் மாமியர் (அஸ் ஒனர்)வீட்டின் அறைக்கு சென்றேன் அங்கு hallலில் அவரை , பிறகு படுக்கயறை எட்டி பார்த்ததேன் உள் பக்கமாக பூட்டி இரூந்தது, பிறகு ஜன்னல் வழியாக பார்தல் நான் ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்தேன். அவர் லுங்கி கட்டியிருந்தார் அவர் லுங்கி நன்றாக மேல ஏறியிருந்தது அவர் ஜட்டி போடவில்லை.

நான் இதுவரை ஆண்கள் உறுப்பு பார்த்தில்லை அவர் சுன்னி சுமார் 7 இன்ச்க்கு மேல் இருக்கும் எங்களின் ஊருல் கழுதை சுன்னி பார்த்தூ இருக்கேன் அதுபோல் நல்ல பருமன் ஆக இருந்தது அவர் அசந்து துங்கிட்டு இருந்தர் நான் அதனை பார்த்துகொண்டே இருந்தேன். எனக்கு கூதியில் அரிப்பு எடுக்க நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் எனக்கு வயது 22 ஆகுது எனக்கு திருமண அக இன்னும் 5 வருடம் ஆ்கும் இவரை மூறச்சி செய்து பார்ப்போம் முடி பண்ணினேன்.

அவரை என் வழிக்கு கொண்டுவர யேசைனை செய்து அவரை ஜன்னல் வழியாக அழைத்தேன் அவர் கண் முழித்து பார்த்து என் ரம்ய ஏன்று கேட்டர் நான் அவரிடம் என்ன குழம்பு என்று கேட்டேன் அவர் உன் விருப்பம் என்றார் நான் உங்கள் லுங்கி கிழே ஏதே பாம்பு இருக்கு என்ற சொன்னே. அவர் உடனே அவர் பயந்தூ எந்திரிக அவரின் கிழே விழந்தது பிறகு சுன்னி” என்னை பாரத்தல் போல் இருந்தது அவர் ஏன்னிடம் எங்கே பாம்பு ஏன்று கேட்க உங்கள் இடுப்பு கிழே இருக்கு என்ற சொல்லி விட்டு ஏன் வீட்டு சமைக்க வந்துடேன்.

பிறகு 10 நிமிடம் கழித்து என் வீட்டிற்கு அவர் வந்தார் நான்அவரை சீண்டி பார்ககலாம் என்று நினைத்தேன். அவர் வீட்டின் சோபவில் அமர்ந்து டிவி பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார் அப்போது டிவியில் கட்டி கட்டி பாடல் ஓடீ கொண்டு இருந்தது. நான் அவரிடம் அண்ணா நீங்கள் நல்ல கட்டி பிடிப்பிங்க போல கேட்க அவர் நீ ஓகே சொன்ன” உன்னை கட்டிபிடிச்சு காட்டு பாரு என்றார் நான் அதற்கு உங்களுக்கு அசை அதிகம் என்று சொன்னேன்.

அவரிடம் பேசி கொண்டே இருக்க காய்கறி அரிய அவர்”எதிரில் அமர்ந்து அரி எனது வலது மடிக்க”இருக்க”அவர் என்னை கவணித்தார் நான் வீட்டி இருக்கும் இப்போது மட்டும் போடுவேன் ஜட்டி அணியமட்டேன். அவருக்கு என் புண்டை தரிசனம் பார்த்துக்கொண்டே பாம்பு பூத்து நல்ல சிறிதாக இருக்கு, என்றர் எனக்கு புரியவில்லை அவரின் கண்ணை பார்த்தேன் அவர் பார்வை என் தொடையும் புண்டையை பார்ப்பது தெரிந்தது நான் அதற்கு சிறிய புத்து தான் பெரிய பாம்பு கூட நுழைய இடமிருககு சொன்னே.

அவர் சிரித்து கொண்டே என் பாம்புக்கு இடம் பத்தாது சொன்னர் நான் அதற்கு பார்த்தல் தெரியது நுழைஞச்ச தெரியும் என்று சீண்டினேன். சொல்லு சமையல் அறைக்கு சமைக்க செல்ல அவர் 5 நிமிடம் கழித்தூ என் குண்டியில் ஒரு ராடு குத்தர மாறி இருந்தது அவர் பார்த்தல். அவர் ஏன் பின் பக்கமாக கட்டிபிடித்தர் நான்”அவரிடம் விலகி சென்றேன் அவர் மீண்டும் இடுப்பை பிடித்து இழத்தர் அவர் என்னிடம் உன் பூத்துக்குள் ஏன் பாம்பை நுழைக்கவ என்றர் நான் வேண்டாம் ஏன்றேன்.

என் வாய் வர்த்தையால் மட்டும் சொன்னே தவிர என மனது ஏங்கியது., அவர் வீடமால் என்னை இழத்து என் உதடில் முத்தம் கொடுத்து அவர் வலது கையல் என் முலை கசக்கினர், நான் வேண்டாம் தடுத்தேன் அவர் விடவில்லை அவர் இடது கையல் என் குண்டியை பெசைந்தர். என் புண்டையில் நைட்டி மேலே அவரின் சுன்னி இடித்தது நான் கொஞ்ச கொஞ்சமாக செயல் இழந்து அவருக்கு ஓத்துழைக்க அவர் என் நைட்டியின் கொக்கி விளக்கி இடது முலையை வெளியே எடுத்தர் பிறகு முலையின் கம்பில் வாய் வைத்து சப்பினர் எனக்கு பரப்பது போல இருந்து. தொடரும்.

கணவனை இழ்ந்த பெண்கள், கணவனால் சுகம் இல்லத பெண்கள், மற்றும் பெண்கள் தொடர்புக்கொள்ளவும் com.