ஏழாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி . . . பானுவை மிகவும் ஆவலாக ஒத்துக் கொண்டு இருந்தேன். அவள் விர்ஜின் பெண் என்பதால் பெரிய சுன்னியை வைத்து விட்டு

ஆறாம் பகுதியின் தொடர்ச்சி . . . . . . முதல் முறையாக மாமா பொண்ணு பானுவிடம் காமத்துடன் இறுக்கமாகக் கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன்.

வணக்கம் நண்பர்களே, ஐந்தாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி . . . . வீட்டில் அனைவரும் திருமண விழாவுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார்கள். அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு வீட்டுக்கு வர

நான்காம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி. . . . சங்கீதா இரண்டு கால்களையும் நன்றாக விரித்து வைத்துச் சிவந்த கூதியைக் காட்டி சிறந்த ஒழு வாங்கிக்கொண்டு இருந்தால், முதல்

மூன்றாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி . . . அவளின் மேற்புற அழகான முலையை சப்பிக்கொண்டு பொறுமையாகக் கீழே வந்தேன். அப்பொழுது அந்த சின்னதான தொப்புள் ஓட்டையில் நாக்கை

இரண்டாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி . . . அவளின் ப்ராவை கண்கள் மூடிக்கொண்டு கழட்டினேன். அவள் கண்களைத் திறந்து பார்க்கச் சொன்னால், நான் பொறுமையாகக் கண்களைத் திறந்து

முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி . . . சங்கீதா ஜாலியாக தொட்டியில் குளித்துக் கொண்டு இருந்தால் அதைப் பார்த்து தயக்கத்துடன் வெளியில் நின்று கொண்டு இருந்தேன். ”டேய்